sr.Ingrid Wilczek

Na imię mi Siostra Maria Ingrid. Urodziłam się w roku 1943 na Górnym Śląsku i tutaj też spędziłam dzieciństwo. Mając 17 lat wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

Powołanie do życia jako chrześcijanin, ma swe źródło w sakramencie chrztu świętego, a moje powołanie do życia zakonnego jest otwarciem się na głos Pana, który mnie powołuje, jest pójściem za Nim i ukierunkowaniem mego życia na głos wzywającego mnie Boga.

Siostry zakonne towarzyszyły mi przez cały okres dzieciństwa ? prowadząc katechezę, w której uczestniczyłam i przygotowując mnie do Pierwszej Komuni św. Wywarły one na mnie pozytywne wrażenie sposobem życia oraz obudziły we mnie zaciekawienie życiem zakonnym. W ten sposób i ja poczułam tęsknotę za całkowitym oddaniem się Bogu i pójściem za Nim.

Poprzez życie wspólnotowe pogłębia się nieustannie moja więź z Chrystusem. Włączona w życie mojej wspólnoty, mam udział w misji Kościoła idącego do wszystkich ludzi.

Każda z nas otrzymała od Boga szczególne talenty i uzdolnienia, które wnosi do wspólnoty.

Pracując w szpitalu jako laborantka, mogłam przyczynić się do rekonwalescencji wielu Pacjentów. Jako kantorce i organistce, dane mi było przyczynić się do upiększenia liturgi. Do dnia dzisiejszego towarzyszę wielu ludziom na drodze ich wiary, udzielając kursów pisania ikon, co sprawia mi bardzo wiele radości.

Ponieważ wiem dla KOGO żyję, nadaje to sens i radość memu życiu. Moje serce jest pełne wdzięczności.

                                                                                                                                                   S. M. Ingrid Wilczyk