Aspirantką może zostać dziewczyna, która pragnie zapoznać się bliżej z życiem i posługą w naszym Zgromadzeniu. W tym czasie przebywa w swoim rodzinnym domu i przyjeżdża do nas raz w miesiącu. Czas aspirantury pomaga  jej w podjęciu decyzji odnośnie rozpoczęcia kolejnego etapu formacji – postulatu.