Jest czasem  pogłębienia osobistej więzi z Chrystusem, wiadomości dotyczących charyzmatu, duchowości i sposobu życia naszej rodziny zakonnej oraz przygotowaniem do oddania  się Bogu poprzez złożenie pierwszych ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Trwa jeden rok. Zewnętrzną oznaką przyjęcia do Nowicjatu jest: czarny habit, biały welon. Nowicjuszka otrzymuje nowe imię ,brewiarz i Konstytucje naszego Zgromadzenia.