Odbywa się we wspólnocie zakonnej. Służy pogłębieniu wiedzy religijnej  rozeznawaniu powołania, stopniowemu wprowadzaniu w życie zakonne i zmierza do duchowego wzrostu w Chrystusie. Trwa do dwóch lat.