Poprzez złożenie ślubów wieczystych siostra oddaje się całkowicie Bogu, Kościołowi i Zgromadzeniu. Zgodnie z charyzmatem ma wypełniać posłannictwo elżbietańskie: służyć ludziom chorym, potrzebującym, samotnym i starszym. Przez całe życie zakonne ma starać się o swoją formację, by jak najlepiej służyć ludziom potrzebującym. Zewnętrzną oznaką profesji  jest  obrączka.