Początek naszego Zgromadzenia stanowi powołanie Klary Wolf. Obdarzona została ona przez Boga charyzmatem do służby jemu samemu w osobie chorych i cierpiących, według słów Chrystusa: ?Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili? (Mt 25,40).  Powołanie Matki Klary stało się fundamentem  naszego Zgromadzenia, które założyła ona w roku 1842 wspólnie z Marią Merkert, Matyldą Merkert i Franciszką Werner.

Od dnia założenia naszego Zgromadzenia realizujemy otrzymany od Boga charyzmat, służąc  tam, gdzie pomoc  najbardziej jest potrzebna. Celem naszej posługi jest nie tylko uśmierzenie cierpienia, ale także ? na wzór św. Elżbiety ? uszczęśliwianie innych, poprzez obdarzanie ich radością własnego serca, którą czerpiemy z miłości Bożej.

?Nasze życie zakonne jest intensywnym urzeczywistnieniem życia Bożego zapoczątkowanego przez Ducha Świętego w sakramencie chrztu świętego. Odpowiadając z wiarą na wezwanie Boga, który nas najpierw umiłował, idziemy w pełnej wolności za jego głosem.?

By wypełnić zleconą nam przez Boga misję, żyjemy w duchu  prawdziwej wolności, którą umożliwiają nam  rady ewangeliczne ? czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Najważniejszą regułą naszego życia na drodze naśladowania Chrystusa jest Ewangelia. Tradycja i korzenie naszego Zgromadzenia są nam inspiracją. W otwartości na natchnienia Ducha Świętego, staramy się rozpoznawać znaki czasu, poprzez które Bóg do nas przemawia, ukazując  nam cierpienie i potrzeby dzisiejszego człowieka.

Odpowiadając  na głos Ducha Świętego:

  • opiekujemy się ludźmi chorymi i samotnymi w ich własnych mieszkaniach,
  • w szpitalach jako pielęgniarki oraz w duszpasterstwie chorych 
  • prowadzimy dokształcanie religijne dorosłych
  • udzielamy się w katechizacji dzieci i młodzieży
  • prowadzimy domy wypoczynkowe
  • służymy światu i Kościołowi poprzez apostolat modlitwy i cierpienia.