W tym roku miałam możliwość pielgrzymowania z Wrocławia do Częstochowy. Uczestników pielgrzymki było 2500, a z tego 25 przyjechało z Niemiec pod przewodnictwem ks. Adama z Gery.

Każdego dnia pokonywaliśmy ok. 30 km. Z Bożą pomocą, z radością w sercu, choć wyczerpani ale wdzięczni i dumni osiągnęliśmy nasz cel pielgrzymki, czyli spotkanie z naszą najlepszą Matką. W jego osiagnięciu pomogła nam: wspólna modlitwa, wspólne rozmowy, śpiewy, tańce i medytacje. Zarówno często zmieniająca się pogoda jak i pęcherze na naszych stopach, nie zmniejszyły naszej radości i entuzjazmu w pielgrzymowaniu do naszej Matki.

W czasie pielgrzymowania przeżyliśmy wiele pięknych spotkań, rozmów, które często przekształcały się w rozmowy duchowe. Dzięki temu, że tak wiele polskiej młodzieży zna język niemiecki i angielski, nie było przeszkód w porozumiewaniu się i wzajemnemu ubogacaniu.

Ta Pielgrzymka była dla mnie osobiście czasem wewnętrznego skupienia, głębszego wejścia w siebie, czasem wielu spotkań z innymi i radości z podziwiania pięknej natury.

Już dzisiaj zapraszam wszystkich serdecznie na pielgrzymkę w roku 2013, która będzie trwać od 1 do 13 sierpnia. W galerii są załączone zdjęcia i krótkie wideo z tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.

                                                                                                                                                             S. M. Dolores