PJ2Inicjatywa ewangelizacja Przystanek Jezus odbywa się na Festiwalu Woodstock w Kostrzyniu nad Odra. Ma ona na celu przybliżenie Boga oraz oblicza wspólnoty Kościoła osobom poszukującym sensu życia oraz pogłębienia lub nawiązania relacji z Bogiem. Liczba uczestników  Festiwalu Woodstock, podczas którego odbyło się wiele koncertów, przekroczyła 220 tysięcy osób. Natomiast w tegorocznym, szesnastym już Przystanku Jezus, wzięło udział 500 ewangelizatorów z różnych stron świata.

Trzydniowe rekolekcje wygłoszone przez biskupa Edwarda Dajczaka przygotowały nas do prowadzenia rozmów na temat Bogai  życia wiarą. Wśród propozycji skierowanych do uczestników festiwalu znalazły się: wspólna modlitwa, m.in. modlitwa uwielbienia, czy Adoracjia Najświetszego Sakramentu oraz codzienna Eucharystia.

Po raz pierwszy Baza, czyli miejsce naszego obozowania, znalazła się na terenie Festiwalu, tuż przy małej scenie. Nasz namiot był miejscem spotkań osób chętnie dzielących się wiarą z osobami jej poszukującymi. Był również miejscem spotkania człowieka z Bogiem, do którego dochodziło niekiedy po wielu latach w Sakramencie Pokuty i Pojednia.

Na Przystanku Jezus byłam już sześć razy. W tym czasie spotkałam wiele osób, które opowiedziały mi o swoim życiu. Byli wśród nich ludzie uzależnieni od alkoholu czy narkotyków, bezdomni, chorzy oraz tacy, którzy przez grzech oddalili się od Boga. Niesamowite jest to, że po rozmowie i wysłuchaniu świadectwa życia wiarą, ludzie ci często zawierzali na nowo swoje życie Jezusowi. Wyrażali także pragnienie podjęcia wraz z Bogiem trudu wyjścia z kryzysu i nałogu.

Niestety nie wiem, ilu z nich udało się je zrealizować, lecz ufam w to, że Bóg ich nie opuści.

Często ich wspominam otaczając ich swoją modlitwą.

S.M.Aurelia

PJ7 PJ8 PJ3 PJ1 PJ5 PJ6 PJ4