Boże Narodzenie ? co świętujemy co roku tego dnia?

Anselm Grün ? autor wielu książek o tematyce religijnej i duchowej ? pisze w jednej ze swychj książek: ?Wielu świętuje co roku Boże Narodzenie z żalem w sercu za straconym dzieciństwem i za straconą wiarą w świat bez skazy, które jaśniały nam w dzieciństwie. Wielu z nas wraca do wspamień o  Swiętach pełnych tajemnicy, o atmosferze pełnej pokoju. Lecz same wspomienia nie są gwarancją na przeżywanie Swiąt w radości także dzisiaj.

Jeżeli nie uświadomimy sobie na nowo, co właściwie w tym dniu świętujemy, przeżyjemy rozczarowanie.  Jeżeli brak nam odniesienia do istoty tego Swięta, zabraknie też prawdziwej radości.

Wtedy zabraknie radości, która jest w stanie dać nam siłę i nadzieję na codzień.

Co jest istotą Swięta Bożego Narodzenia?

Jest nim prawda, iż Bóg stał się człowiekiem. To krótkie, ale ważne zdanie. Bóg stał się człowiekiem, przyjął naszą ludzką naturę, abyśmy my mieli udział w w Bogu, tzn. w jego miłości, przebaczeniu i życiu, które się nie kończy. Fakt, iż Bóg stał się człowiekiem, jest dowodem jego miłości do nas.

Bóg chce być blisko nas i wzwolić nas ze wszystkiego, co nas zniewala, poniża i oddala od niego. Dlatego też Swięto Bożego Narodzenia jest także Swiętem pojednania.

Boże Narodzenie, to urodziny Boga w ludzkiej naturze, ale i początek nowego życia dla nas.

I to jest prawdziwa radość płynąca ze Swięta Bożego Narodzenia.